تحلیل آماری از نتایج انتخابات مجلس دهم در تهران

به گزارش هشدارنیوز به نقل از تحلیلی از علیرضا مجد که در تلگرام وی منتشر شده بود آمده است ؛ 
آیا می دانید ؟
کل میزان واجدین شرایط در شهر تهران رقم ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر بوده است ؟
آیا می دانید ؟
از کل تعداد واجدین شرایط فقط ۳.۲۴۶.۹۹۱ نفر در انتخابات شرکت کرده اند ؟
آیا می دانید ؟
نفر اول لیست اصلاح طلبان تهران اقای محمدرضا عارف ۱۶۰۸۹۲۶ رأی بدست اورده است! یعنی کمتر از ۵۰٪ آرا رای دهنگان شهر تهران و حدود ۳۰٪ کل واجدین شرایط شهر تهران .
آیا می دانید ؟
اوضاع جناح اصولگرا در تهران از وضعیت …

bluray movie download

هنر