تحقیر آمیزترین عکس تاریخ ایران

به تازگی تصویری در شبکه های اجتماعی خصوصا تلگرام منتشر شده است که خشم مردم را برانگیخته است.
زیر این تصویر نوشته شده:
تحقیرآمیزترین عکس تاریخ ایران/ ایرباس اجازه داده ایرانی ها 2 ساعت با هواپیمایی که 5 سال دیگر ممکن است تحویل شود عکس یادگاری بگیرند!

دانلود فیلم و سریال تلویزیونی

لردگان