تبلیغات آموزش نرم افزارهای هک تلگرام در فضای مجازی غیرقانونی است

سایر رسانه ها؛ رئیس اداره پیشگیری از جرایم سایبری پلیس فتای ناجا در خصوص غیرقانونی بودن تبلیغات آموزش و فروش نرم افزارهای هک تلگرام در فضای مجازی به شهروندان هشدار داد.

عکس

آخرین اخبار ورزشی