تاثیر تلگرام بر اتنخابات

به گزارش “مطاف24″، با نگاهی به آن چه در اطراف مان می گذرد می بینیم بسیاری از ما وقت زیادی را به استفاده از تلفن همراه و اینترنت اختصاص داده ایم. این میزان درگیری ما با اینترنت اتفاقی ست که در مدت کوتاهی و حتی بدون آن که برنامه ریزی کرده باشیم بوقوع پیوسته است. در این مقاله به مجموعه تحولات و خصوصیات و تاثیرات متقابل استفاده از اینترنت، رسانه های اجتماعی و تلفن هوشمند بر انتخابات اسفند ۱۳۹۴ می پردازیم. انتخاباتی که از بسیاری جهات با هر انتخابات دیگری که تاکنون در ایران برگزار شده، متفاوت است.

اخبر جهان

اخبار کارگران