برای فیلتر شبکه های خارجی از جمله تلگرام تحت فشار نیستیم

برای فیلتر شبکه های خارجی از جمله تلگرام تحت فشار نیستیم
دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: ناگزیریم برای تحقق شبکه های اجتماعی داخلی، روزی از شبکه های اجتماعی خارجی دل بکنیم.
عبدالصمد خرم آبادی در حاشیه مراسم روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احتمال فیلترینگ تلگرام گفت: باید از شبکه های اجتماعی داخلی حمایت کنیم و مسئولان ذی ربط پیگیر تحقق این موضوع هستند. وی با اشاره به هزینه های بالای استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی گفت: برای آپلود در این شبکه ها هزینه زیادی صرف می شود. وی درباره فیلتر تلگرام نی …

برای فیلتر شبکه های خارجی از جمله تلگرام تحت فشار نیستیم

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه گفت: ناگزیریم برای تحقق شبکه های اجتماعی داخلی، روزی از شبکه های اجتماعی خارجی دل بکنیم.
عبدالصمد خرم آبادی در حاشیه مراسم روز جهانی حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی درباره احتمال فیلترینگ تلگرام گفت: باید از شبکه های اجتماعی داخلی حمایت کنیم و مسئولان ذی ربط پیگیر تحقق این موضوع هستند. وی با اشاره به هزینه های بالای استفاده از شبکه های اجتماعی خارجی گفت: برای آپلود در این شبکه ها هزینه زیادی صرف می شود. وی درباره فیلتر تلگرام نی …
برای فیلتر شبکه های خارجی از جمله تلگرام تحت فشار نیستیم

دانلود ها پلاس