با جدیدترین رقیب واتساپ آشنا شوید / برقراری تماس آسان با Google Duo

با جدیدترین رقیب واتساپ آشنا شوید / برقراری تماس آسان با Google Duo
اگرچه تلگرام در کشور ما به محبوبیتی باورنکردنی رسیده و طبق آخرین آمار حدود ۱۲% ترافیک اینترنت کل کشور را به خود اختصاص داده است، با این وجود نمی توان آن را به کل دنیا تعمیم داده و آن را در سطح جهان معروف دانست، چون ۸۰ % مخاطبان آن را ایرانیان، ۱۱% روس ها و مابقی را کاربران ایتالیایی تشکیل می دهند.پس مابقی کشورها چه؟
در سطح جهانی، امروز دو مسنجر فیس بوک ، یکی مسنجر اختصاصی آن یعنی فیس بوک چت و دیگری واتساپ پادشاهی می کنند، بطوریکه آمار یک میلیاردی کاربران فیس بوک مسنجر کل دنیا تکنولوژی را تکان داد!اما …

با جدیدترین رقیب واتساپ آشنا شوید / برقراری تماس آسان با Google Duo

اگرچه تلگرام در کشور ما به محبوبیتی باورنکردنی رسیده و طبق آخرین آمار حدود ۱۲% ترافیک اینترنت کل کشور را به خود اختصاص داده است، با این وجود نمی توان آن را به کل دنیا تعمیم داده و آن را در سطح جهان معروف دانست، چون ۸۰ % مخاطبان آن را ایرانیان، ۱۱% روس ها و مابقی را کاربران ایتالیایی تشکیل می دهند.پس مابقی کشورها چه؟
در سطح جهانی، امروز دو مسنجر فیس بوک ، یکی مسنجر اختصاصی آن یعنی فیس بوک چت و دیگری واتساپ پادشاهی می کنند، بطوریکه آمار یک میلیاردی کاربران فیس بوک مسنجر کل دنیا تکنولوژی را تکان داد!اما …
با جدیدترین رقیب واتساپ آشنا شوید / برقراری تماس آسان با Google Duo

مد روز