با این نرم افزار همزمان از دو تلگرام در موبایل استفاده کنید

به کمک نرم افزار Loopy می توانید به صورت همزمان از دو حساب کاربری مختلف در اپلیکیشن تلگرام خود استفاده کنید.

مرجع سلامتی

ورزش و زندگی