با این راه ساده از ریپورت شدن تلگرام خلاص شوید

اگر در نرم افزار تلگرام با اخطار ریپورت اسپم مواجه شده اید این گزارش می تواند راهکارهای مناسبی جهت رفع این مشکل برای شما داشته باشد.

میهن دانلود

افق