بازیکنان مهاجری به حساب هکر تلگرامش پول ریخته اند!

بازیکنان مهاجری به حساب هکر تلگرامش پول ریخته اند!
به گزارش سرویس لیگ برتر فرتاک ورزشی،
رضا مهاجری درباره هک شدن صفحه تلگرامش ساعاتی قبل از بازی پدیده و سایپا گفت: در حال سوار شدن به اتوبوس بودیم و می خواستیم به استادیوم برویم که یکی از دوستانم با من تماس گرفت و درخواست شماره کارت کرد. وقتی از او دلیل این کار را پرسیدم او به من گفت که مگر خودت در تلگرام درخواست کمک مالی نکرده بودی؟! من گفتم نه این کار را نکردم و این مساله باعث شد تا تماس های زیادی با من گرفته شود و همه درخواست شماره کارت می کردند. فهمیدم که تلگرامم هک شده و از طریق پسرم اکانت تلگرام …

بازیکنان مهاجری به حساب هکر تلگرامش پول ریخته اند!

به گزارش سرویس لیگ برتر فرتاک ورزشی،
رضا مهاجری درباره هک شدن صفحه تلگرامش ساعاتی قبل از بازی پدیده و سایپا گفت: در حال سوار شدن به اتوبوس بودیم و می خواستیم به استادیوم برویم که یکی از دوستانم با من تماس گرفت و درخواست شماره کارت کرد. وقتی از او دلیل این کار را پرسیدم او به من گفت که مگر خودت در تلگرام درخواست کمک مالی نکرده بودی؟! من گفتم نه این کار را نکردم و این مساله باعث شد تا تماس های زیادی با من گرفته شود و همه درخواست شماره کارت می کردند. فهمیدم که تلگرامم هک شده و از طریق پسرم اکانت تلگرام …
بازیکنان مهاجری به حساب هکر تلگرامش پول ریخته اند!

ganool review