بازوی نوزاد هنگام زایمان شکست

بازوی نوزاد هنگام زایمان شکست
رکنا: نوزادی با بازوی شکسته در اصفهان متولد شد.
گفته می شود بازوی این نوزاد اصفهانی حین زایمان طبیعی در یکی از بیمارستان های شهر اصفهان شکسته شده است.
این شکستگی یک روز بعد از تولد نوزاد مشخص و به دنبال آن دست نوزاد آتل بندی شده است.
براساس تحقیقات انجام شده این نوزاد در بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان متولد شده که پس از تشخیص شکستگی توسط پزشک ارتوپد، ناحیه شکستگی آتل بندی می شود. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

بازوی نوزاد هنگام زایمان شکست

رکنا: نوزادی با بازوی شکسته در اصفهان متولد شد.
گفته می شود بازوی این نوزاد اصفهانی حین زایمان طبیعی در یکی از بیمارستان های شهر اصفهان شکسته شده است.
این شکستگی یک روز بعد از تولد نوزاد مشخص و به دنبال آن دست نوزاد آتل بندی شده است.
براساس تحقیقات انجام شده این نوزاد در بیمارستان عیسی بن مریم اصفهان متولد شده که پس از تشخیص شکستگی توسط پزشک ارتوپد، ناحیه شکستگی آتل بندی می شود. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
بازوی نوزاد هنگام زایمان شکست

خبر فرهنگیان