بازار داغ کانال زدن در تلگرام (+ جدول)

کانال زدن در تلگرام و تعدادی عضو جمع و جور کردن و فروختن به مشتریان حالا تبدیل به یک کاسبی شده است. 
به گزارش ایران آنلاین، این هم آخرین جدول قیمت ها.

آلرژی و تغذیه

خرید غذا