بازار داغ تبلیغات مجازی در روز رای گیری

برغم ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی در روز رای گیری ، بازار داغ تبلیغات در شبکه های اجتماعی استان اردبیل در جریان است.

به گزارش تحلیل اردبیل ، از ظهر امروز هواداران برخی کاندیداهای مطرح در حوزه های انتخابیه استان اردبیل با ارسال خبرهایی در شبکه اجتماعی تلگرام از پیشتازی کاندیدای خود خبر می دهند.
در این پیام ها ادعا می شود کاندیدای مورد نظر با فاصله قابل توجهی از سایر رقبای خود پیشتاز است.
همچنین برخی کاندیداها با نادیده گرفتن قانون انتخابات پیامک های انبوه تبلیغاتی در روز رای گیری ارسال کرده اند.

دانلود فیلم

کانون نماز