اینک در آستانه بزنگاهی تاریخی چشم امید سرنوشت و آینده کشور به همه ما است

تهران- ایرنا- «شهیندخت مولاوردی» معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده در یادداشتی در کانال تلگرام خود نوشت: اینک در آستانه بزنگاهی تاریخی و انتخابی دیگر ایستاده ایم و چشم امید سرنوشت و آینده کشور و فرزندانمان به همه ما است.

دانلود فیلم

مرجع توریسم