اینفوگرافیک / گرای جهانی تلگرام!

اینفوگرافیک / گرای جهانی تلگرام!
برای مشاهده اینفوگرافیک، اینجا کلیک کنید.
اینفوگرافی از مهدی دل روشن
رواج هنر منبت در میان مسلمانان چین

خبرگزاری شبستان: عالم عثمان، منبت کار مسلمان اهل کشور چین، هنر منبت را در این کشور ترویج می دهد.

اینفوگرافیک / گرای جهانی تلگرام!

برای مشاهده اینفوگرافیک، اینجا کلیک کنید.
اینفوگرافی از مهدی دل روشن
رواج هنر منبت در میان مسلمانان چین

خبرگزاری شبستان: عالم عثمان، منبت کار مسلمان اهل کشور چین، هنر منبت را در این کشور ترویج می دهد.
اینفوگرافیک / گرای جهانی تلگرام!

روزنامه ایران