ایرانی ها و استفاده ۶۰% درصدی از تلگرام برای سرگرمی

ایرانی ها و استفاده ۶۰% درصدی از تلگرام برای سرگرمی
یزدفردا”بر اساس یک مطالعه بیش از ۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام، وقت خود را صرف سرگرمی می کنند..
 مرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد گفت: براساس آمار هر ایرانی بین پنج تا ۹ ساعت وقت خود را در فضای مجازی می گذراند. در جامعه آماری ما که حدود ۴۷۳ نفر شرکت داشتند این نتایج حاصل شده است.
وی افزود: براساس مطالعات انجام شده در یک مرکز تحقیقاتی آمریکایی در حال حاضر متوسط توقف در فضای مجازی ۱۶ روز در ماه است .در این تحقیقات آمده است تا سال ۲۰۲۵ این آمار افزایش …

ایرانی ها و استفاده ۶۰% درصدی از تلگرام برای سرگرمی

یزدفردا”بر اساس یک مطالعه بیش از ۶۰ درصد کاربران ایرانی تلگرام، وقت خود را صرف سرگرمی می کنند..
 مرتضی موسویان، رئیس مرکز فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ وارشاد گفت: براساس آمار هر ایرانی بین پنج تا ۹ ساعت وقت خود را در فضای مجازی می گذراند. در جامعه آماری ما که حدود ۴۷۳ نفر شرکت داشتند این نتایج حاصل شده است.
وی افزود: براساس مطالعات انجام شده در یک مرکز تحقیقاتی آمریکایی در حال حاضر متوسط توقف در فضای مجازی ۱۶ روز در ماه است .در این تحقیقات آمده است تا سال ۲۰۲۵ این آمار افزایش …
ایرانی ها و استفاده ۶۰% درصدی از تلگرام برای سرگرمی

خرید بک لینک رنک 3

دانلود سرا