اولین انتخابات با طعم تلگرام

هم اکنون قریب به 20 میلیون نفر از جمعیت کشور یعنی بیش از یک چهارم از جمعیت ایران در شهرها و روستاها عضو شبکه تلگرام هستند.

دانلود ها پلاس

سیستم اطلاع رسانی