انتقام جویی دوست عاشق در تلگرام / کشف ۱۱ کیلو گرم مواد مخدر در آمل

انتقام جویی دوست عاشق در تلگرام / کشف ۱۱ کیلو گرم مواد مخدر در آمل
فرمانده انتظامی آمل با اشاره به انتقام جویی دوست عاشق در تلگرام افزود: زنی که به قصد انتقام از دوست سابق خود اقدام به فحاشی و تهمت علیه وی با عناوین جعلی در شبکه اجتماعی تلگرام کرده بود، توسط کارآگاهان پلیس سایبری آمل دستگیر شد.

انتقام جویی دوست عاشق در تلگرام / کشف ۱۱ کیلو گرم مواد مخدر در آمل

فرمانده انتظامی آمل با اشاره به انتقام جویی دوست عاشق در تلگرام افزود: زنی که به قصد انتقام از دوست سابق خود اقدام به فحاشی و تهمت علیه وی با عناوین جعلی در شبکه اجتماعی تلگرام کرده بود، توسط کارآگاهان پلیس سایبری آمل دستگیر شد.
انتقام جویی دوست عاشق در تلگرام / کشف ۱۱ کیلو گرم مواد مخدر در آمل

پرس نیوز