انتقام اینترنتی عروس از خواهرشوهر

زن جوانی که به خاطر انتقام از خانواده شوهر خود، تصاویر خصوصی خواهرشوهرش را در فضای سایبری منتشر کرده بود شناسایی و دستگیر شد.
زنی با مراجعه به پلیس فتای استان کرمانشاه در شکایتی گفت: شخصی ناشناس مرا در خیابان مشاهده کرده و مدعی شده تعدادی از عکس های خصوصی مرا در اختیار دارد.
این زن ادامه داد: زمانی که پرسیدم آن عکس ها را چگونه به دست آورده جواب داد این تصاویر را از طریق یکی از شبکه های اجتماعی دریافت کرده و برای تأیید حرف های خود یکی از عکس ها را از طریق شبکه اجتماعی تلگرام برایم ارسال کرد که متوجه …

اتومبیل