انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به ایران

انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به ایران
به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مشهد، با اشاره به پروژه انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به داخل کشور گفت: سیاست دولت و شورای عالی فضای مجازی این است که اهتمام ویژه ای به این مساله قائل شویم که مردم اطمینان داشته باشند، اطلاعات حریم شخصی آنها حفظ شود .
محمود واعظی در ادامه افزود: موضوع انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام، در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است و معمولا نوعی ارتباط بین المللی بین وزارت ارتباطات و افرادی که به نوعی در حوزه …

انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به ایران

به گزارش خبرنگار خراسان رضوی، خبرگزاری صدا و سیما ، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مشهد، با اشاره به پروژه انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به داخل کشور گفت: سیاست دولت و شورای عالی فضای مجازی این است که اهتمام ویژه ای به این مساله قائل شویم که مردم اطمینان داشته باشند، اطلاعات حریم شخصی آنها حفظ شود .
محمود واعظی در ادامه افزود: موضوع انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام، در شورای عالی فضای مجازی مطرح شده است و معمولا نوعی ارتباط بین المللی بین وزارت ارتباطات و افرادی که به نوعی در حوزه …
انتقال سرورهای شبکه اجتماعی تلگرام به ایران

عرفان دینی