انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور به سود کیست؟ مطلب ویژه

انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور به سود کیست؟ مطلب ویژه
ماجرای انتقال سرورهای نرم افزارها و سرویس های خارجی به داخل کشور مدت زیادی نیست که بر سر زبان ها افتاده. البته مشخص نیست ایده انتقال سرورهای نرم افزارهای خارجی به ایران توسط چه شخص یا نهادی مطرح شده اما می توان گفت در روزها و ماه های اخیر این خواسته به دفعات بسیار زیاد از زبان شخصیت ها و مدیران مختلف شنیده شده است. اما این کار با چه هدفی انجام می شود و چه مزایایی برای کاربران ایرانی دارد؟ با سخت افزار همراه باشید.

انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور به سود کیست؟ مطلب ویژه

ماجرای انتقال سرورهای نرم افزارها و سرویس های خارجی به داخل کشور مدت زیادی نیست که بر سر زبان ها افتاده. البته مشخص نیست ایده انتقال سرورهای نرم افزارهای خارجی به ایران توسط چه شخص یا نهادی مطرح شده اما می توان گفت در روزها و ماه های اخیر این خواسته به دفعات بسیار زیاد از زبان شخصیت ها و مدیران مختلف شنیده شده است. اما این کار با چه هدفی انجام می شود و چه مزایایی برای کاربران ایرانی دارد؟ با سخت افزار همراه باشید.
انتقال سرورهای تلگرام به داخل کشور به سود کیست؟ مطلب ویژه

دانلود آهنگ جدید