انتقاد ساخت مترو این بار در مشهد

انتقاد ساخت مترو این بار در مشهد
تین نیوز| عضور شورای شهر مشهد نسبت به ایجاد حاشیه در اطراف این شهر و هزینه کرد در بخش مترو، هشدار داد.
به گزارش تین نیوز، علی اصغر لطفی با اشاره به کمبود بودجه در ساماندهی ساخت و سازهای حاشیه ای در کلان شهر مشهد، پیشنهاد داد: هزینه یک کیلومتر قطارشهری مشهد خرج چند روستا شود.
وی در ادامه سخنان خود در هفتمین نشست مجازی گروه تلگرام مشهد تریبون با عنوان «حاشیه حاشیه شهر مشهد» که با حضور دو عضو شورای شهرستان مشهد، یک عضو شورای شهر و جمعی از نخبگان برگزار شد، تصریح کرد: خطر حاشیه در حاشیه به طور حتم غیر …

انتقاد ساخت مترو این بار در مشهد

تین نیوز| عضور شورای شهر مشهد نسبت به ایجاد حاشیه در اطراف این شهر و هزینه کرد در بخش مترو، هشدار داد.
به گزارش تین نیوز، علی اصغر لطفی با اشاره به کمبود بودجه در ساماندهی ساخت و سازهای حاشیه ای در کلان شهر مشهد، پیشنهاد داد: هزینه یک کیلومتر قطارشهری مشهد خرج چند روستا شود.
وی در ادامه سخنان خود در هفتمین نشست مجازی گروه تلگرام مشهد تریبون با عنوان «حاشیه حاشیه شهر مشهد» که با حضور دو عضو شورای شهرستان مشهد، یک عضو شورای شهر و جمعی از نخبگان برگزار شد، تصریح کرد: خطر حاشیه در حاشیه به طور حتم غیر …
انتقاد ساخت مترو این بار در مشهد