انتشار نامه محرمانه شورای تامین اسفراین در تلگرام و واکنش فرماندار

بجنورد- ایرنا- در پی انتشار نامه محرمانه شورای تامین اسفراین در تلگرام، فرماندار اسفراین با صدور اطلاعییه ای این اقدام را غیرقانونی و جرم اعلام کرد و درهمین حال یک مقام مسئول از شناسایی و دستگیری عوامل انتشار دهنده این نامه محرمانه خبر داد.

دانلود موزیک

خبرگذاری خوزستان