امنیت تلگرام تان را اینگونه تقویت کنید

امنیت تلگرام تان را اینگونه تقویت کنید
به گزارش اگنا به نقل از رویترز اعلام کرده که هکرهای ایرانی توانسته اند به برخی از حساب های تلگرامی دسترسی پیدا کرده و ۱۵ میلیون شماره کاربران را شناسایی کنند که این بیشترین نفوذ در یک سیستم ارتباطی کدگذاری شده است. این موضوع البته خبر جدیدی نیست و در طول سال جاری اتفاق افتاده است.
بر این اساس محققان امنیتی اینترنت بر روی کاربران تلگرامی که مورد هجوم قرار گرفته اند، تحقیق انجام داده است ؛ ظاهراتلگرام امنیت سیستم پیام رسان خود را ارتقاء داده، زیرا داده ها در حال حاضر کدگذاری شده هستند که در صنعت به آن …

امنیت تلگرام تان را اینگونه تقویت کنید

به گزارش اگنا به نقل از رویترز اعلام کرده که هکرهای ایرانی توانسته اند به برخی از حساب های تلگرامی دسترسی پیدا کرده و ۱۵ میلیون شماره کاربران را شناسایی کنند که این بیشترین نفوذ در یک سیستم ارتباطی کدگذاری شده است. این موضوع البته خبر جدیدی نیست و در طول سال جاری اتفاق افتاده است.
بر این اساس محققان امنیتی اینترنت بر روی کاربران تلگرامی که مورد هجوم قرار گرفته اند، تحقیق انجام داده است ؛ ظاهراتلگرام امنیت سیستم پیام رسان خود را ارتقاء داده، زیرا داده ها در حال حاضر کدگذاری شده هستند که در صنعت به آن …
امنیت تلگرام تان را اینگونه تقویت کنید