امروز اتلگرام فیلتر می شود؟

با نزدیک شدن به روز انتخابات خبرهایی در شبکه های اجتماعی مبنی بر فیلتر شدن تلگرام تا ساعتی دیگر منتشر شده است.

free download movie

صبحانه