الزامات برگزاری انتخابات الکترونیکی

الزامات برگزاری انتخابات الکترونیکی
خوزنا :سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی در صفحه شخصی خود به بیان الزامات برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی پرداخت.
 عباسعلی کدخدایی امروز یکشنبه ۲۴ مرداد ماه ۹۵ در کانال تلگرام خود نوشت: امروزه آنچه از آن به عنوان انتخابات الکترونیک یاد می شود و در کشورهایی مانند برزیل، هند و فلیپین اجرا می گردد در دو مفهوم به کار می رود: اول انتخابات به وسیله دستگاهها و ماشینهایی که وظیفه اخذ آرا، شمارش و تجمیع آرا را بر عهده دارند و دوم علاوه بر انجام این مراحل، اخذ رای اینترنی یا (e-voting) را نیز انجام می دهند.
آنچه …

الزامات برگزاری انتخابات الکترونیکی

خوزنا :سخنگوی شورای نگهبان در مطلبی در صفحه شخصی خود به بیان الزامات برگزاری انتخابات به شیوه الکترونیکی پرداخت.
 عباسعلی کدخدایی امروز یکشنبه ۲۴ مرداد ماه ۹۵ در کانال تلگرام خود نوشت: امروزه آنچه از آن به عنوان انتخابات الکترونیک یاد می شود و در کشورهایی مانند برزیل، هند و فلیپین اجرا می گردد در دو مفهوم به کار می رود: اول انتخابات به وسیله دستگاهها و ماشینهایی که وظیفه اخذ آرا، شمارش و تجمیع آرا را بر عهده دارند و دوم علاوه بر انجام این مراحل، اخذ رای اینترنی یا (e-voting) را نیز انجام می دهند.
آنچه …
الزامات برگزاری انتخابات الکترونیکی

دانلود آهنگ آذری