افزایش ۳۲ درصدی جرائم سایبری در گیلان

افزایش ۳۲ درصدی جرائم سایبری در گیلان
رئیس پلیس «فتا»ی گیلان از افزایس 32 درصدی جرائم سایبری در استان طی چهار ماه نخست امسال خبر داد و گفت: 56 درصد بزهکاری های سایبری صورت گرفته در استان از طریق پیام رسان تلگرام انجام شده است.
موبنا – سرهنگ «ایرج محمدخانی»، رئیس پلیس «فتا»ی گیلان امروز در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به پرونده هایی که در حوزه جرائم فضای مجازی طی چهار ماه نخست سال به درخواست بزه دیدگان از دستگاه قضایی به پلیس فتا ارجاع داده شده، متأسفانه در مقایسه با مدت مشابه پارسال در استان با افزایش ۳۲ درصدی جرائم سایبری …

افزایش ۳۲ درصدی جرائم سایبری در گیلان

رئیس پلیس «فتا»ی گیلان از افزایس 32 درصدی جرائم سایبری در استان طی چهار ماه نخست امسال خبر داد و گفت: 56 درصد بزهکاری های سایبری صورت گرفته در استان از طریق پیام رسان تلگرام انجام شده است.
موبنا – سرهنگ «ایرج محمدخانی»، رئیس پلیس «فتا»ی گیلان امروز در نشست با خبرنگاران اظهار کرد: با توجه به پرونده هایی که در حوزه جرائم فضای مجازی طی چهار ماه نخست سال به درخواست بزه دیدگان از دستگاه قضایی به پلیس فتا ارجاع داده شده، متأسفانه در مقایسه با مدت مشابه پارسال در استان با افزایش ۳۲ درصدی جرائم سایبری …
افزایش ۳۲ درصدی جرائم سایبری در گیلان

دانلود سرا