افرانت، میزبان سرورهای تلگرام در ایران

افرانت، میزبان سرورهای تلگرام در ایران
کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران): فارس: مدیرعامل دیتاسنتر افرانت گفت: پس از اینکه تلگرام ملزم به انتقال سرور به ایران شد هم اکنون دولت ایران چند ارائه دهنده خدمات دیتاسنتری خصوصی ایرانی را برای انتقال سرور به ایران تعیین کرده است. قاسم زاده مدیرعامل افرانت در مراسم افتتاح دیتاسنتر این شرکت از فراهم شدن مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران خبر داد. وی گفت: سرورهای توزیع شده یکی از استانداردهای […]

افرانت، میزبان سرورهای تلگرام در ایران

کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران): فارس: مدیرعامل دیتاسنتر افرانت گفت: پس از اینکه تلگرام ملزم به انتقال سرور به ایران شد هم اکنون دولت ایران چند ارائه دهنده خدمات دیتاسنتری خصوصی ایرانی را برای انتقال سرور به ایران تعیین کرده است. قاسم زاده مدیرعامل افرانت در مراسم افتتاح دیتاسنتر این شرکت از فراهم شدن مقدمات انتقال سرور تلگرام به ایران خبر داد. وی گفت: سرورهای توزیع شده یکی از استانداردهای […]
افرانت، میزبان سرورهای تلگرام در ایران

گوشی موبایل