افراطی گری یک نشریه برای چندمین بار عیان شد/ انتشار تصاویر سران فتنه در کانال تلگرامی منتسب به یک هفته نامه

کانال تلگرام وابسته به یک نشریه در استان سیستان و بلوچستان با انتشار سلسله تصاویر سران فتنه در ژست های مختلف به دنبال قبح شکنی از عناصری است که در سال 88 کشور را تا لبه پرتگاه کشاندند.

اندروید

مدلینگ