اعلام روس ها مبنی بر شنود شبکه های اجتماعی

اعلام روس ها مبنی بر شنود شبکه های اجتماعی
کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران): وب سایت سایبربان: سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد با استفاده از کدهای رمزگشایی خاصی که در اختیار دارد، قادر به رصد فیس بوک، واتس اپ و تلگرام است. سرویس امنیت فدرال دولت روسیه (FSB)، مدعی است که روش های جمع آوری اطلاعات و رمزگشایی از اطلاعات کاربران برخی شبکه های اجتماعی را در اختیار دارد. تنها دو هفته بعد از دستور پوتین مبنی بر لزوم […]

اعلام روس ها مبنی بر شنود شبکه های اجتماعی

کشاورزنیوز(اخبارکشاورزی ایران): وب سایت سایبربان: سرویس امنیت فدرال روسیه اعلام کرد با استفاده از کدهای رمزگشایی خاصی که در اختیار دارد، قادر به رصد فیس بوک، واتس اپ و تلگرام است. سرویس امنیت فدرال دولت روسیه (FSB)، مدعی است که روش های جمع آوری اطلاعات و رمزگشایی از اطلاعات کاربران برخی شبکه های اجتماعی را در اختیار دارد. تنها دو هفته بعد از دستور پوتین مبنی بر لزوم […]
اعلام روس ها مبنی بر شنود شبکه های اجتماعی

wolrd press news