استخدام شرکت پارس تلگرام در خوزستان

استخدام شرکت پارس تلگرام در خوزستان
شرکت پارس تلگرام در زمینه پخش لوازم جانبی موبایل جهت تکمیل کادر خود از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید:

عنوان شغلی
جنسیت
تعداد
حقوق و مزایا

حسابدار با سابقه
 خانم
 ۲ نفر
 حقوق ۸۰۰ هزار تومان + بیمه

فروشنده
 آقا و خانم
 ۴ نفر
حقوق ۸۰۰ هزار تومان + بیمه

 ویزیتور با سابقه
 آقا و خانم
۴نفر
حقوق ۸۰۰ هزار تومان + بیمه+ پورسانت

ساعت مراجعه از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۱

3رده شغلی(شرکت پارس تلگرام )

شرکت پارس تلگرام
:شرکت / موسسه

۳۲۹۲۴۹۴۹
: تلفن تماس

: ایمیل

اهواز
: …

استخدام شرکت پارس تلگرام در خوزستان

شرکت پارس تلگرام در زمینه پخش لوازم جانبی موبایل جهت تکمیل کادر خود از افراد زیر دعوت به همکاری مینماید:

عنوان شغلی
جنسیت
تعداد
حقوق و مزایا

حسابدار با سابقه
 خانم
 ۲ نفر
 حقوق ۸۰۰ هزار تومان + بیمه

فروشنده
 آقا و خانم
 ۴ نفر
حقوق ۸۰۰ هزار تومان + بیمه

 ویزیتور با سابقه
 آقا و خانم
۴نفر
حقوق ۸۰۰ هزار تومان + بیمه+ پورسانت

ساعت مراجعه از ساعت ۹ صبح الی ۱۳ و ۱۷ الی ۲۱

3رده شغلی(شرکت پارس تلگرام )

شرکت پارس تلگرام
:شرکت / موسسه

۳۲۹۲۴۹۴۹
: تلفن تماس

: ایمیل

اهواز
: …
استخدام شرکت پارس تلگرام در خوزستان