استخدام سرپرست فروش در کارخانه تولیدی معتبری

استخدام سرپرست فروش در کارخانه تولیدی معتبری
تخصص های آگهی
استخدام سرپرست فروش
محل آگهی
استخدام مشهد و خراسان رضوی
استخدام سرپرست فروش
کارخانه تولیدی معتبری جهت تکمیل تیم فروش خود، سرپرست فروش با حداقل 3 سال سابقه کار با حقوق و مزایای مکفی استخدام می نماید
ارسال رزومه به تلگرام
09302797832
و یا ایمیل:
shifteharayeshargh@gmail.com
ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP)
اطلاعات تماس آگهی
تلفن تماس: 0930xxxxxxx (نمایش کامل) ایمیل: sh…@gmail.com (نمایش کامل)
درج رزومه

استخدام سرپرست فروش در کارخانه تولیدی معتبری

تخصص های آگهی
استخدام سرپرست فروش
محل آگهی
استخدام مشهد و خراسان رضوی
استخدام سرپرست فروش
کارخانه تولیدی معتبری جهت تکمیل تیم فروش خود، سرپرست فروش با حداقل 3 سال سابقه کار با حقوق و مزایای مکفی استخدام می نماید
ارسال رزومه به تلگرام
09302797832
و یا ایمیل:
shifteharayeshargh@gmail.com
ارسال رزومه به این کارفرما (ویژه کاربران VIP)
اطلاعات تماس آگهی
تلفن تماس: 0930xxxxxxx (نمایش کامل) ایمیل: sh…@gmail.com (نمایش کامل)
درج رزومه
استخدام سرپرست فروش در کارخانه تولیدی معتبری