از شر تبلیغات تلگرامی خلاص شوید

اما در به روزرسانی اخیر تلگرام برای گوشی های هوشمند، قابلیتی اضافه شده است که از اضافه شدن شما به گروه ها و کانال ها توسط افرادی غیر از افراد موجود در لیست مخاطبین، جلوگیری می کند. در نتیجه عملاً اضافه شدن شما به کانال های تبلیغاتی با فعال بودن این گزینه غیرممکن می شود.

سیستم اطلاع رسانی