از آپدیت های آی او اس چه خبر؟

از آپدیت های آی او اس چه خبر؟
به گزارش شریان نیوز ، شرکت اپل قصد دارد برای تغییراتی در نسخه بعدی آی او اس ایجاد کند.
بیش از 100 ایموجی تازه طراحی شده شامل ورزشکاران زن، خانواده های جدید که یک پدر و یا یک مادر آن را اداره می کند و پرچم رنگین کمان همراه با انتشار نسخه جدید آی او اس منتشر خواهند شد.

یکی از تغییرات نسخه جدید آی او اس، تعویض طپانچه تلگرام با یک تفنگ آب پاش سبز رنگ است که البته این تعویض را می توان در نسخه آخر ویندوز فون مشاهده کرد.

شرکت اپل طی بیانیه ای اعلام کرد که تغییرات این نسخه آی او اس عمدتا روی …

از آپدیت های آی او اس چه خبر؟

به گزارش شریان نیوز ، شرکت اپل قصد دارد برای تغییراتی در نسخه بعدی آی او اس ایجاد کند.
بیش از 100 ایموجی تازه طراحی شده شامل ورزشکاران زن، خانواده های جدید که یک پدر و یا یک مادر آن را اداره می کند و پرچم رنگین کمان همراه با انتشار نسخه جدید آی او اس منتشر خواهند شد.

یکی از تغییرات نسخه جدید آی او اس، تعویض طپانچه تلگرام با یک تفنگ آب پاش سبز رنگ است که البته این تعویض را می توان در نسخه آخر ویندوز فون مشاهده کرد.

شرکت اپل طی بیانیه ای اعلام کرد که تغییرات این نسخه آی او اس عمدتا روی …
از آپدیت های آی او اس چه خبر؟

اتومبیل