ادعای سایت مجری اخراجی تلویزیون: رضا رویگری درگذشت!

ادعای سایت مجری اخراجی تلویزیون: رضا رویگری درگذشت!
کانال تلگرام رسمی سایت پلاس متعلق به محمد رضا حسینیان مجری سابق صدا و سیما در خبری مدعی شد که رضا رویگری بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت.

ادعای سایت مجری اخراجی تلویزیون: رضا رویگری درگذشت!

کانال تلگرام رسمی سایت پلاس متعلق به محمد رضا حسینیان مجری سابق صدا و سیما در خبری مدعی شد که رضا رویگری بازیگر سینما و تلویزیون درگذشت.
ادعای سایت مجری اخراجی تلویزیون: رضا رویگری درگذشت!

خبرگذاری خوزستان