ادعای رویترز: هکر ها در ایران به حساب های تلگرام نفوذ کرده اند

ادعای رویترز: هکر ها در ایران به حساب های تلگرام نفوذ کرده اند
به گزارش اترک نیوز ؛ رویترز در مطلبی مدعی شد: هکرهای ایرانی به حساب ده ها کاربر در تلگرام نفوذ کرده و شماره تلفن 15 میلیون ایرانی را نیز شناسایی کرده اند.
بر اساس این گزارش ادعایی، این اطلاعات که به وسیله کالین اندرسون، پژوهشگر مستقل حوزه سایبری، و یک متخصص حوزه فناوری «عفو بین الملل» در اختیار رویترز قرار گرفته است نشان می دهد حملات مذکور در سال جاری رخ داده است. ارتباطات فعالان، روزنامه نگاران و سایر افراد دارای مناصب مهم در ایران، به وسیله این حملات مختل شده است. تلگرام در ایران 20 میلیون کاربر …

ادعای رویترز: هکر ها در ایران به حساب های تلگرام نفوذ کرده اند

به گزارش اترک نیوز ؛ رویترز در مطلبی مدعی شد: هکرهای ایرانی به حساب ده ها کاربر در تلگرام نفوذ کرده و شماره تلفن 15 میلیون ایرانی را نیز شناسایی کرده اند.
بر اساس این گزارش ادعایی، این اطلاعات که به وسیله کالین اندرسون، پژوهشگر مستقل حوزه سایبری، و یک متخصص حوزه فناوری «عفو بین الملل» در اختیار رویترز قرار گرفته است نشان می دهد حملات مذکور در سال جاری رخ داده است. ارتباطات فعالان، روزنامه نگاران و سایر افراد دارای مناصب مهم در ایران، به وسیله این حملات مختل شده است. تلگرام در ایران 20 میلیون کاربر …
ادعای رویترز: هکر ها در ایران به حساب های تلگرام نفوذ کرده اند

لردگان