ادعای روسیه مبنی بر دستیابی به کلیدهای رمزنگاری تلگرام و واتس اپ

ادعای روسیه مبنی بر دستیابی به کلیدهای رمزنگاری تلگرام و واتس اپ
چند ماه قبل بود که نهادهای قانون گذاری کشور روسیه قوانینی را به تصویب رساندند که بر اساس آنها و به دلیل “مبارزه با تروریسم” شرکت های ارائه دهنده اینترنت موظف شدند ارتباطات مشتریان خود را به مدت 6 ماه ذخیره کنند تا در صورت نیاز دولت بتواند به آنها دسترسی داشته باشد. همچنین متادیتا ها نیز می بایست به مدت یک سال جمع آوری شده و اپراتورهای مخابراتی نیز می بایست این داده ها را به مدت 3 سال نزد خود نگاه دارند و همچنین توسعه دهندگان نرم افزارهایی نظیر تلگرام و واتس اپ نیز به انتقال سرورهای مورد نیاز کاربران روسی به

ادعای روسیه مبنی بر دستیابی به کلیدهای رمزنگاری تلگرام و واتس اپ

چند ماه قبل بود که نهادهای قانون گذاری کشور روسیه قوانینی را به تصویب رساندند که بر اساس آنها و به دلیل “مبارزه با تروریسم” شرکت های ارائه دهنده اینترنت موظف شدند ارتباطات مشتریان خود را به مدت 6 ماه ذخیره کنند تا در صورت نیاز دولت بتواند به آنها دسترسی داشته باشد. همچنین متادیتا ها نیز می بایست به مدت یک سال جمع آوری شده و اپراتورهای مخابراتی نیز می بایست این داده ها را به مدت 3 سال نزد خود نگاه دارند و همچنین توسعه دهندگان نرم افزارهایی نظیر تلگرام و واتس اپ نیز به انتقال سرورهای مورد نیاز کاربران روسی به
ادعای روسیه مبنی بر دستیابی به کلیدهای رمزنگاری تلگرام و واتس اپ

خبر فرهنگیان