اخاذی مدیر کانال مدلینگ در تلگرام

رئیس پلیس فتا استان فارس از شناسایی و دستگیری فردی خبر داد که با اغفال دختر نوجوان در شبکه اجتماعی تلگرام، از وی اخاذی می کرد.

روزنامه قانون

ماشین های جدید