احتمال بازگشت عطاء مهاجرانی به ایران

اقدامات چند ماهه اخیر وی؛ نظیر خاتمه کار سایت جرس و بستن حساب های کاربری شبکه های مجازی از جمله فیس بوک، توئیتر، پلاس و کانال تلگرام آن از سوی برخی تحلیلگران، به عنوان زمینه سازی برای دستیابی به این هدف ارزیابی شده است.

تکنولوژی جدید

اسکای نیوز