اتفاقی عجیب در مسابقات شمشیربازی ریو 2016 + عکس

اتفاقی عجیب در مسابقات شمشیربازی ریو 2016 + عکس
رکنا: اتفاق عجیبی که در وسط رقابت شمشیرزنی در میدان بازی های ریو 2016 روی داد، تعجب همه را بر انگیخت.
گوشی تلفن همراه شمشیرباز فرانسوی، Enzo Lefortدر حین رقابت با حریف در میدان بازی از جیبش به زمین افتاد که تعجب حضار و حتی حریفش را در پی داشت. البته شاید در سال 2016، که وابستگی به تلفن همراه به شدت فراگیر شده است، سرزنش کردن این شمشیرباز زیاد توجیه پذیر نباشد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.

اتفاقی عجیب در مسابقات شمشیربازی ریو 2016 + عکس

رکنا: اتفاق عجیبی که در وسط رقابت شمشیرزنی در میدان بازی های ریو 2016 روی داد، تعجب همه را بر انگیخت.
گوشی تلفن همراه شمشیرباز فرانسوی، Enzo Lefortدر حین رقابت با حریف در میدان بازی از جیبش به زمین افتاد که تعجب حضار و حتی حریفش را در پی داشت. البته شاید در سال 2016، که وابستگی به تلفن همراه به شدت فراگیر شده است، سرزنش کردن این شمشیرباز زیاد توجیه پذیر نباشد. برای ورود به کانال تلگرام ما کلیک کنید.
برای دیدن حوادث روز کلیک کنید.
اتفاقی عجیب در مسابقات شمشیربازی ریو 2016 + عکس